ANXIETY at PANIC ATTACK: Sintomas at Lunas | Ninenerbiyos? Takot? | Tagalog Health Tip

❌ Walang ini-endorsong branded na gamot o anumang produkto ang Online Doktora.

May nararamdaman ka bang matinding takot, nerbiyos, kaba o pagkabalisa? Sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa ANXIETY at PANIC ATTACK. Nabanggit ko ang iba’t ibang sintomas ng anxiety at panic attack. Nagbigay din ako ng ilang tips at lunas para mabawasan ang nararamdamang anxiety at panic attack.

Sa panahon ngayon, normal na nakakaramdam tayo ng takot, nerbiyos, kaba o pagkabalisa. Ang kailangan lang ay matutunan nating i-manage ito para hindi ito maka-epekto sa ating pang-araw-araw na buhay.

Kung nakakaranas ng anxiety o panic attack, pwedeng makipag-ugnayan sa National Center for Mental Health 24/7 Crisis Hotline 1553 (Luzon-wide landline toll-free); 0917-899-8727 (USAP); o (02) 7-989-8727 (USAP) o pumunta sa .

Maaari ding tumawag sa IN-TOUCH Crisis Hotline: 8893 7603 | 0917 800 1123 | 0922 893 8944 o .

——-

📌MGA BATIS / REFERENCES:

Fletcher, J., & Legg, T. J. (2019, February 12). 4-7-8 breathing: How it works, benefits, and uses. Retrieved September 16, 2020, from 7

Gautam, S., Jain, A., Gautam, M., Vahia, V. N., & Gautam, A. (2017). Clinical Practice Guidelines for the Management of Generalised Anxiety Disorder (GAD) and Panic Disorder (PD). Indian journal of psychiatry, 59(Suppl 1), S67–S73. 5

Locke, A. B., Kirst, N., & Shultz, C. G. (2015). Diagnosis and management of generalized anxiety disorder and panic disorder in adults. American family physician, 91(9), 617–624.

🚨 PLEASE DO NOT REUPLOAD MY VIDEOS. ©

⚠️ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video na ito o anumang post o content ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Ginawa at inilathala ang impormasyon dito para sa general educational purposes lamang. Sa pag-access ng videos at iba pang content mula sa Online Doktora, walang nabubuong doctor-patient relationship kailanman. Lahat ng mababasa, mapapanood, o mapapakinggan dito ay general health and medical information lamang. Hindi kailanman ito maituturing na medical diagnosis. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng channel na ito.

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health facility kung may emergency.

⚠️ Walang iniindorsong anumang produkto o branded na gamot ang mga bumubuo sa Online Doktora.

Brain & Body Power Free Trial

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *